Welkom bij Eefke Thuishulp
Waarmee kunnen wij u helpen?

Telefonisch contact

Een fijn en veilig gesprek

Huishoudelijke hulp

aanvragen

Huishoudelijke hulp in uw woonplaats
Kies uw woonplaats

Regio Eemland west

Regio Eemland

Regio Veluwe

Regio Veluwe noord

Regio Veluwe zuid

Regio Flevoland zuid

Regio Rivierengebied

Regio Lekstroom

088 234 00 10

Wie is Eefke Thuishulp – Missie en Visie

Eefke Thuishulp levert hulp bij het Huishouden, vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, aan cliënten in de omgeving Midden en Oost-Nederland.

Missie

Eefke Thuishulp is een dynamische en innoverende organisatie die staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De tevredenheid van de cliënt staat voorop. Eefke Thuishulp is een groeiende organisatie. Ondertussen verlenen wij hulp bij het huishouden van midden tot en met oost Nederland. Eefke Thuishulp biedt hulp bij het huishouden, vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De diensten worden geboden in de gemeenten waar Eefke Thuishulp een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van Hulp bij het Huishouden. Het hulp bij het huishouden wordt gestart zodra er een geldig indicatiebesluit is afgegeven.

De hulpverlening wordt geleverd met inachtneming (kwaliteits-)eisen van de opdrachtgever (overeenkomsten met gemeenten), persoonlijke wensen van de cliënten, met respect voor iedere levensovertuiging en levensstijl en binnen de relevante wettelijke kaders zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Arbowetgeving en algemene normen zoals goed werkgeverschap. Eefke Thuishulp wordt periodiek intern en extern geauditeerd volgens kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001.

Visie

Eefke Thuishulp heeft als visie om zich in de nabije toekomst te verbreden op de gebieden van het sociaal domein binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zet zich in voor bevordering op het gebied van zelfredzaamheid, sociaal netwerk, veiligheid, hygiëne en verhoging van de kwaliteit van leven door o.a. het tegengaan van eenzaamheid.

Kenmerkend voor Eefke thuishulp is;

Zorg- en kwaliteitsdocumentatie

Hier kunt u al onze zorg- en kwaliteitsdocumentatie dowloaden. Onze meest recente documenten staan voor u klaar om in te zien. Als u oudere documenten wilt inzien, dan kunt u deze vinden door het jaar te kiezen waarvan u onze documentatie wilt zien. Als deze documenten kunt u ook vinden in uw persoonlijke Cliëntportaal.

Werken bij Eefke Thuishulp

Eefke Thuishulp is een dynamische en innoverende organisatie. Bij Eefke Thuishulp staan we voor persoonlijke, makkelijk toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Kom jij
ons team
versterken?

Naar vacature pagina

Solliciteer direct

Naar vacature pagina

Ons werkgebied