Decoratie bladeren
HomeHuishoudelijke hulpOver onsHulp aanvragenWerken bij EefkeContactDocumenten

"Eefke Thuishulp staat voor persoonlijke, makkelijk toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige hulp"

Wie is Eefke Thuishulp

Eefke Thuishulp is een dynamische en innoverende organisatie die staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De tevredenheid van de client staat voorop. Hierin meten we onze dienstverlening.

Eefke Thuishulp is een groeiende organisatie. Ondertussen verlenen wij hulp bij het huishouden van midden tot en met oost Nederland.

Als u kennis wilt maken met Eefke Thuishulp dan kan dat met één van onze zorgconsulenten. Hieronder ziet u welke zorgconsulent bij u in de regio actief is. Zo kunt u eenvoudig contact leggen met uw aangewezen zorgconsulent.

Wij willen ons graag aan u voorstellen in een kennismakingsgesprek. Kies hieronder uw regio zodat u contact op kan nemen met de zorgconsulent.

Missie en Visie

Missie
Eefke Thuishulp is een dynamische en innoverende organisatie die staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De tevredenheid van de cliënt staat voorop. Eefke Thuishulp is een groeiende organisatie. Ondertussen verlenen wij hulp bij het huishouden van midden tot en met oost Nederland. Eefke Thuishulp biedt hulp bij het huishouden, vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De diensten worden geboden in de gemeenten waar Eefke Thuishulp een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van Hulp bij het Huishouden. Het hulp bij het huishouden wordt gestart zodra er een geldig indicatiebesluit is afgegeven. De hulpverlening wordt geleverd met inachtneming (kwaliteits-)eisen van de opdrachtgever (overeenkomsten met gemeenten), persoonlijke wensen van de cliënten, met respect voor iedere levensovertuiging en levensstijl en binnen de relevante wettelijke kaders zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Arbowetgeving en algemene normen zoals goed werkgeverschap. Eefke Thuishulp wordt periodiek intern en extern geauditeerd volgens kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001.

Visie
Eefke Thuishulp heeft als visie om zich in de nabije toekomst te verbreden op de gebieden van het sociaal domein binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zet zich in voor bevordering op het gebied van zelfredzaamheid, sociaal netwerk, veiligheid, hygiëne en verhoging van de kwaliteit van leven door o.a. het tegengaan van eenzaamheid.

Welke zorgconsulent komt er bij u langs

Wija Heek

Zorgconsulent Eemland

088 - 234 00 31

Marian Kortink

Zorgconsulent Eemland

088 - 234 00 30

Marianne Schotanus

Zorgconsulent Veluwe

0341 - 55 00 00

Deborah Grooten

Zorgconsulent Veluwe

0341 - 55 00 00

Hetty Neleman

Zorgconsulent Veluwe

0341 - 55 00 00

Evelien van den Dobbelsteen

Zorgconsulent Veluwe Zuid

0318 - 62 00 00

Evelien van den Dobbelsteen

Zorgconsulent Rivierengebied

024 - 202 24 90